PAGDER&ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesi

Gerekli Evraklar

Katılımcı ve PAOSB arasında imzalanan ön tahsis sözleşmesi
Ticaret Sicil Gazetesi
İmza Sirküleri
Faaliyet Belgesi