PAGDER&ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesi

PAGDER Hakkında

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaları aynı şemsiye altında toplamak amacıyla 1969 yılında kurulan Plastik Sanayicileri Derneği - PAGDER, 40 yılı aşan süre içinde üslendiği misyonunu başarı ile sürdürmektedir
Plastik Sanayicileri Derneği - PAGDER 300’ü aşkın yakın üyesi ile Türkiye Plastik ve Plastik İşleme Makineleri sektörünün en etkin sivil toplum örgütüdür.

PAGDER – PLASTİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
VİZYONU, MİSYONU VE BAŞLICA FAALİYETLERİ
 
Vizyonu: Ulusal ve uluslararası platformlarda plastik sektörümüzün tümünü temsil edebilen, haklarını koruyabilen, gelişmeler karşısında öncü, gündem belirleyici ve söz sahibi olabilen örnek bir sektörel sivil toplum örgütü olmak.

Misyonu: Üyelerine, birliktelikten aldığı güçle destek vererek, Türk plastik sektörünü bir bütün olarak geliştirmek ve ülkemizi dünya plastik pazarının önde gelen üretim ve tedarik merkezlerinden birisi yapmak için ortamlar yaratmaktır.
Kullanılmış plastik işleme makineleri ithalatında denetim görevi üslenmekte ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na ithalat izinlerinde görüş vermektedir.
Yerli üreticiyi korumak amacıyla, plastik işleme makine ithalatında sektör adına ithalatta gözetim ve denetim uygulamaları için sektörü koordine etmekte ve sektöre liderlik etmektedir.
Kamuoyunda plastik imajına zarar veren yayın ve faaliyetlere karşı eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunarak geri dönüşüm bilincinin yerleştirilmesinde Çevre ve Orman Bakanlığı’na yardımcı olmaktadır.
Orta Anadolu İhracatçıları Birliği (OAİB) kanalı ile yürütülen Ortak Satınalma Projesine katılarak üyelerine mal ve hizmetlerin daha düşük maliyetle sağlamalarına ve firmaların verimliliklerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.
OAİB işbirliği ile yürütülen TURQUM Kalite Belgesi çalışmalarına, üyesi bulunduğu EUROMAP (AB Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri Birliği) teknik standartları tercüme ederek, plastik işleme makine üreticilerine kılavuz kitaplar hazırlayarak ve bu konuda seminerler vererek, firmaların global pazarlarda rekabetçi üretim olanaklarının arttırılmasına çalışmaktadır.
Türk Plastik sektörünü plastik ve plastik işleme makineleri sektörlerinde lider olan ülkelerin dışında sektörümüz için potansiyel pazar olan ülkelerde yapılan fuarlara götürmekte ve bu pazarlara sektörel gezi organizasyonlarını üslenmektedir.  
PAGDER, sektörümüz açısından potansiyel pazar niteliği taşıyan ülkelerin plastik ve plastik işleme makineleri ile ilgili uluslar arası fuarlara iştirak etmekte, bu fuarlara yönelik sektörel geziler organize etmekte ve bu ülkelerdeki sektör dernekleri ile, teknik, ticari, eğitim konularında ilişkiler kurarak üyelerinin ve plastik sektörümüzün ileri teknoloji imalat kabiliyetlerini bu global pazarlarda tanıtmaktadır.
PAGDER, ekonomik konjonktürden ve siyasi otoritenin uygulamalarından kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yaparak plastik sektörünün genel sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmekte ve bu önerilerini ilgili platformlara taşımaktadır.
PAGDER, plastik sektörünün sorunlarının çözümü amacıyla sektörümüzle ilgili tüm sivil toplum örgütleri ile yakın ilişkiler ve işbirlikleri kurmaktadır. Plastik sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve kurumları ile birlikte kurduğu Plastik Sektör Platformu, Kimya Sektör Platformu, Makine Sektör Platformu gibi kurumlarla ortak işbirliği çalışmaları yapmaktadır.
PAGDER, plastik sektörü firmalarının devlet destekleri ve teşviklerinden yararlanmalarını sağlamak üzere Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen ve 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi'ni hedefleyen proje bazlı desteklerle ihracata yönelik eğitimler vererek sektöre destek vermektedir.
PAGDER plastik sektöründe temsil ettiği firmalara devlet teşvikleri, yasa ve yönetmeliklerde firmaların sorumlulukları gibi konularda bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir.
PAGDER,  2010 yılı içinde sektörün içinde var olan tüm aktörlerin katılımıyla bir Öz Değerlendirme Çalıştay’ı düzenlemiştir. Düzenlenen Çalıştay’da katılımcılar, Plastik Sektörünün en zayıf sekiz yönünü aşağıdaki başlıklar dahilinde ortaya koymuşlardır;

    1)    Olumsuz algısı yüksek sektör
    2)    Hammadde girdisi açısından dışa bağımlılık ve yüksek enerji maliyeti
    3)    Mamul ve makine ithalat denetimimi olmaması
    4)    Standardı olmayan sektör
    5)    Nitelikli ara elemanı olmayan sektör
    6)    Sektörde işbirliği ve güç birliği yok
    7)    Fiyat istikrarı olmayan sektör
    8)    Rekabeti çok olan, karlılığı olmayan sektör

PAGDER, çalıştayda ortaya konan sektörün en zayıf sekiz yönünün, iyileştirilmesi ve geliştirilmesini kendisine görev edinmiş, konsantrasyonu ve enerjisini bu görevlere kanalize etmiştir.