PAGDER&ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesi

Vergiler

PAGDER&ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ        
   
Organize Sanayi Bölgesi tarafından satışı gerçekleştirilen arsaların şahıs, şahsi işletme veya sermaye şirketi tarafından satın alınması durumlarına göre, bu arsaların satışı sırasında doğabilecek vergi yükleri vergi türleri itibarıyla aşağıdaki bölümde açıklanmış olup, yapılan açıklamalarda, OSB'den yapılacak arsa satışlarının katma değer vergisine tabi olduğu varsayılmıştır.            

Ali İbrahim AYDIN
Yeminli Mali Müşavir  

1. ARSANIN BİR SERMAYE ŞİRKETİ TARAFINDAN SATIN ALINMASI
 • 1.1. Arsa, muhasebe kayıtlarına alınarak aktifleştirilecektir.  
 • 1.2. Arsa üzerine yapılacak bina üzerinden Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre amortisman ayrılabilir.
 • 1.3. Arsanın alımı sırasında yüklenilen katma değer vergisi ile binanın yapımı sırasında yüklenilen katma değer vergisi, satışlar üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilir.
 • 1.4. Arsanın en az iki yıl aktifte kaldıktan sonra satılması halinde, oluşan kazancın % 75'i bazı şartların varlığı altında kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.  

2. ARSANIN ŞAHSİ BİR İŞLETME TARAFINDAN SATIN ALINMASI
 • 2.1. Arsa, muhasebe kayıtlarına alınarak aktifleştirilecektir.  
 • 2.2. Arsa üzerine yapılacak bina üzerinden Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre amortisman ayrılabilir.
 • 2.3. Arsanın alımı sırasında yüklenilen katma değer vergisi ile binanın yapımı sırasında yüklenilen katma değer vergisi, satışlar üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilir.
 • 2.4. Arsanın satışı sırasında oluşan kazanç gelir vergisine tabidir.  

3. ARSANIN ŞAHIS OLARAK SATIN ALINMASI VE TİCARİ BİR İŞLETMEYE KİRALANMASI
 • 3.1. Diğer bir alternatif, arsanın şahıs olarak satın alınması ve ticari işletmeye kiralanmasıdır.  
 • 3.2. Bu durumda, fabrika binası da şahıs tarafından yapılıp kiraya verilebilir.
 • 3.3. Söz konusu şahıs bu tür bir kiralama işini bir defaya mahsus olarak yapıyorsa elde edeceği kazanç ticari kazanç değil gayrimenkul sermaye iradıdır.
 • 3.3. Şahıs yüklendiği katma değer vergisini indirim konusu yapamayacaktır.
 • 3.4. Gayrimenkulü gerçek kişiden kiralayan şahsi işletme veya şirket, kira bedelini gider olarak dikkate alır.
 • 3.5. Şahsın söz konusu arsayı iktisap tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içinde satması halinde, satış bedelinden maliyet bedelinin düşülmesi suretiyle bulunacak kazanç değer artış kazancı olarak vergilendirilir. Kazancın hesaplanmasında maliyet bedeli yeniden değerleme oranına göre artırılır. Bu şekilde oluşacak kazancın 2012 yılı için 8.800 TL tutarındaki kısmı vergiden müstesnadır.
 • 3.6. Önümüzdeki günlerde TBMM'ye sevk edilmesi beklenen Gelir Vergisi Kanun tasarısına göre değer artış kazancına ilişkin 5 (beş) yıllık sürenin uzatılabileceği hususunun gözden uzak tutulmaması gerekir.